Sportovní klub 321start

team321

321start je sportovní klub, team a parta lidí, kteří se rozhodli vzájemně podporovat při sportovních aktivitách, pořádat závody a akce sportovního charakteru bez ohledu na výkonnost a výsledky.

321start je tu pro podporu toho co děláš pro svoje zdraví, rozvoj, pohyb, sport, výkon, překonání sebe, motivaci druhých, extrém, …

321start pořádá PanorKROS, terénní triatlon HnačovMAN, StoneMAN, a orientační závod na kolech 321zbloudilej.

321start Pomáhá pomocným tlapkám.

Chceš se připojit k 321start? Můžeš být člen TEAMU 321start a nebo i SK 321start …je to na tobě:-)

Člen Sportovního klubu 321start

 • ·         Dle stanov SK 321start §3 bod 2 se členem klubu může stát každá fyzická osoba na základě písemné žádosti, kterou schvaluje výbor klubu.
 • ·         Výbor při schválení členství vždy přihlédne k organizační aktivitě a členství v TEAMU 321start.
 • ·         Členové klubu mají dle stanov SK 321start §4 práva a povinnosti členů (včetně volebního práva, povinnost řádně platit členské příspěvky, atd.).
 • ·         Od člena se očekává aktivní přístup při reprezentaci a propagaci klubu, dále aktivní organizace a zajištění závodů a akcí 321start.
 • ·         Propaguje a reprezentuje 321start jako svůj team, za který se přihlašuje na akce a závody.
 • ·         Jeho umístění na závodech je evidováno a uvedeno ve výsledcích TEAMu 321start.
 • ·         Dle finančních možností SK 321start jsou členové odměňováni a podporování v souladu s cíli činnosti klubu.
 • ·         Je zván na všechny akce 321start.

Člen TEAMu 321start

 • ·         Dle stanov SK 321start §3 bod 2 není členem klubu.
 • ·         Neplatí členské příspěvky, nevztahují se na něj stanovy SK 321start.
 • ·         Propaguje a reprezentuje 321start jako svůj team, za který se přihlašuje na akce a závody.
 • ·         Jeho umístění na závodech je evidováno a uvedeno ve výsledcích TEAMU 321start.
 • ·         Jeho pomoc při organizaci závodů a akcí 321start je vítána.
 • ·         Dle finančních možností SK 321start může získat slevu na závodech a akcích 321start.
 • ·         Je zván na všechny akce 321start.

Neptej se, co může 321start udělat pro tebe, ale co můžeš ty udělat pro 321start!